+31 (0)79 361 4022 [email protected]

CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT DE HOFA BV – BLEISWIJK Art. 1 VALIDITÉ Les conditions ci-dessous sont applicables à toutes nos transactions sauf si nous dérogeons explicitement à ces conditions par écrit. Aucune référence de l’acheteur à de...

CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND PAYMENT OF HOFA BV – BLEISWIJK Art. 1 VALIDITY The following terms are applicable to all our transactions, unless we explicitly deviate from these. Any reference of the buyer to its own general terms and conditions of...

VERKAUFBEDINGUNGEN

VERKAUFS-, LIEFER-, UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN VON HOFA BV – BLEISWIJK Art. 1 GELTUNGSBEREICH Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen auf alle unsere Geschäfte zur Anwendung, es sei denn, dass durch uns ausdrücklich und schriftlich davon abgewichen wird. Eine...

ALG. VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HOFA BV – BLEISWIJK Art. 1 GELDIGHEID Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties tenzij hiervan door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Een verwijzing door de koper...