Snelle levering
Grote voorraad
Scherpe prijzen
Snelle levering
Grote voorraad
Scherpe prijzen

MVO

Duurzaamheidsvisie

De duurzaamheidsstrategie van Hofa gaat uit van onze gezamenlijke verbintenis met Indutrade, waarbij centraal staat  een voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren manier van werken die economisch, ecologisch en sociaal verantwoord is.

Indutrade heeft een strategisch kader dat onze aandachtsgebieden voor duurzame ontwikkeling samenvat. Dit kader gaat uit van een belangenanalyse waarin we de belangrijkste duurzaamheidskwesties zijn geïdentificeerd, op basis van hun effect en de verwachtingen van stakeholders. We richten ons op overkoepelende doelen op het gebied van MensenMilieu en Rendabele groei en hebben bijbehorende doelstellingen en KPI’s gedefinieerd waarvoor we minstens een keer per jaar een follow-up doen.

MVO doelstellingen

Hofa en Indutrade AB hebben hun doelen voor 2030 gepubliceerd, waarin ze hun toewijding aan de betrokkenheid van werknemers, duurzaamheid en winstgevendheid uiteenzetten. Het eerste doel is om tegen 2030 100% betrokken medewerkers te hebben door middel van continue leiderschaps- en competentieontwikkeling, het creëren van inclusieve teams en werkplekken, en het bieden van veilige en gezonde werkomstandigheden. Om de juiste vakbekwaamheid te behouden, zullen de bedrijven blijven investeren in de ontwikkeling van hun sleutelpersonen en de uitwisseling van kennis en ervaring met Indutrade. Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers zal ook worden bereikt door de opbouw van teams met diversiteit om het vermogen tot ontwikkeling en innovatie te vergroten.

Het tweede doel is om tegen 2030 CO2-neutraal te worden, waarbij zowel de directe uitstoot als de uitstoot door energieverbruik worden verminderd en niet-voorkomen uitstoot gecompenseerd wordt door te investeren in projecten die de voetafdruk verminderen. Dit doel wordt bereikt door betere energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van CO2-uitstoot, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en het efficiënt uitvoeren van zakenreizen.

100% bijdragen aan een duurzame ontwikkeling

Het derde doel is om tegen 2030 100% bij te dragen aan een duurzame rendabele ontwikkeling van de winst door de toegevoegde waarde te verbeteren via schaalgrootte en supply chain-optimalisatie. Door te streven naar goede kennis van de klantbehoeften, gecombineerd met hoge vaktechnische competentie, willen de bedrijven een stukje van de bedrijfsactiviteiten van de klant ontzorgen en oplossingen bieden die de milieueffecten verminderen. Indutrade streeft ook naar de ontwikkeling en verkoop van duurzame producten om de duurzame winstgevendheid te bevorderen. De indicatoren voor duurzame rentabiliteit zijn klanttevredenheid, oplossingen die de bedrijfsvoering van klanten verbeteren en de milieueffecten verminderen, en nieuwe producten die minder energie verbruiken en/of een lagere ecologische voetafdruk hebben.

Om deze doelen te bereiken, zullen de bedrijven nauwlettend toezien op de prestatie-indicatoren, waaronder betrokkenheid van medewerkers, leiderschaps- en competentieontwikkeling, diversiteit en inclusie, welzijn en veiligheid van medewerkers, efficiënt gebruik van hulpbronnen, en efficiëntie van zakenreizen. Door competentieontwikkeling, loopbaanontwikkeling en een stabiele werkplek te bieden, zullen de medewerkers van de bedrijven profiteren van deze inzet.

magnifiercrosschevron-down