Snelle levering
Grote voorraad
Scherpe prijzen
Snelle levering
Grote voorraad
Scherpe prijzen

PRIVACYVERKLARING

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over ons privacybeleid met betrekking tot onze online en offline platformen. Wanneer u een formulier invult, een e-mail stuurt of een offerte aanvraagt zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verwerken. Ons doel hiervan is om u zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn.

In deze Privacyverklaring zullen wij toelichten welke informatie wij over u verzamelen, hoe deze informatie gebruikt wordt en hoe u uw persoonsgegevens kunt controleren of verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, interessegebied binnen ons bedrijf, functie, bedrijfsgegevens etc. Deze gegevens ontvangen wij wanneer u een formulier invult, een chat begint, een brief of e-mail stuurt of met onze werknemers belt. Ook wanneer u één van onze websites bezoekt verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle mensen met wie wij contact hebben of onze website bezoeken kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Dit zijn voornamelijk klanten van of mogelijke klanten van HOFA B.V.. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van leveranciers, business partners en sollicitanten.

*Wanneer u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dan deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven zodat zij weten hoe HOFA B.V. met hun persoonsgegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

HOFA B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Voornamelijk in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Verwerking van uw persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Voor de doeleinden waarvoor HOFA B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ons moederbedrijf Indutrade Benelux BV en mogelijk enkele zusterbedrijven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

HOFA B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hofa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. HOFA B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Wat doen wij bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan HOFA B.V. uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie of aan medewerkers van HOFA B.V. die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van bedrijfsregels.

Veilig

Uw persoonsgegevens zijn bij HOFA B.V. in goede handen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@hofa.nl.

HOFA B.V. behoudt zich het recht deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

COOKIEVERKLARING

Met deze Cookieverklaring willen wij u informeren over de cookies die kunnen worden geplaatst wanneer u gebruikmaakt van onze online platformen.

Cookiemelding

“Bij HOFA B.V.  geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken.”

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen kunnen worden op uw computer of op een ander apparaat. Wanneer een cookie is opgeslagen, verzendt uw apparaat de gegevens uit dat bestand terug naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Hierdoor wordt uw apparaat herkend. De geplaatste cookies blijven een beperkte periode geldig vanaf het moment dat ze op een apparaat worden geplaatst. Voor sommige cookies is de geldigheidsduur beperkt tot de browsersessie, andere cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor een langere periode.

De persoonlijke gegevens die wij met behulp van cookies vergaren worden door ons verwerkt conform onze Privacyverklaring, tenzij deze Cookieverklaring anders aangeeft.

Cookies die wij gebruiken op onze online platformen

Cookies waar wij gebruik van maken kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

  1. Essentiële cookies
    Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze online platformen of bepaalde onderdelen daarvan. Deze cookies worden geplaatst als u een bezoek brengt aan onze website of een onderdeel ervan gebruikt.
  1. Functionele cookies
    Het verschil tussen essentiële en functionele cookies is dat essentiële cookies strikt noodzakelijk zijn. Functionele cookies zijn dat niet. Maar omdat deze cookies gericht zijn op het optimaliseren van diverse functionaliteiten, heeft dit een positief effect op uw online ervaring.
  1. Analytische cookies
    De analytische cookies registeren bezoeken en voorkeuren van bezoekers van onze website. Deze informatie verzamelen wij om het gebruik van de website te analyseren.

Cookie-instellingen, cookies blokkeren en verwijderen
Wanneer u gebruikmaakt van onze website gaat u automatisch akkoord met de cookies die wij gebruiken. Cookies kunt u echter wel weer verwijderen. In uw browser kunt u instellen dat bepaalde cookies niet geplaatst kunnen worden. Daarnaast kunt u ook geplaatste cookies via uw browser verwijderen.

Houd er wel rekening mee dat wanneer u via uw browser ervoor kiest om cookies te weigeren of te verwijderen, dit gevolgen zal hebben voor de essentiële cookies en de prestatiecookies. Dit kan nadelig zijn voor uw gebruikerservaring.

HOFA B.V. behoudt zich het recht deze cookieverklaring regelmatig aan te passen om zaken nóg beter toe te lichten.

magnifiercrosschevron-down